CMB-G Serisi

Gazlı seri kırıcılar, tepe gazı ile çalışır ve yağın içerisindeki anti-şokları akümülatör
desteğiyle yok eder. Gazlı seri kırıcıların; sessiz tip, kapalı-sessiz tip, açık-düz şaseli tip,
üstten tablalı tipleri mevcuttur. Sıcak hava iklimine sahip ülkelerde kırıcıların aşırı ısınma
probleminden dolayı açık kasalı tipler tercih edilmektedir.